İlkelerim

İlkelerim

Sahip olduğum temel kimlik yemek ve şarap eleştirmenliği. Yerine getirmem gereken ödev, restoranlardaki yemekleri gastronomik açıdan mümkün olduğunca en doğru ve tarafsız biçimde değerlendirerek yansıtmak. Bunu da her zaman belli değer ve prensipler çerçevesinde yürütmeye gayret ettim. Ne var ki, bir restoran değerlendirmesinin her açıdan kusursuz olması imkansız. İnsanoğlunun olduğu her yerde mutlaka önyargılar var olacaktır. Bunları asgari düzeye çekmek için bazı tedbirleri almak gerekiyor. Bu tedbirlerin başında da tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri geliyor. Nedir bunlar?

Bir defa eleştirmenin değerlendirilen yerde herhangi bir ekonomik çıkarı olmamalı. Mümkünse gideceği yerlere habersiz gitmeli, yediği yemeğin ücretini tam olarak ödemelidir. Kısacası, bir yere ilişkin fikirlerini en dürüst biçimde ifade edebilme özgürlüğünü satmamalıdır! Bu değer ve ilkelerle çatışmadığı sürece gelir sağlayan projelerde yer alacağım.

Ancak dâhil olduğum her bir projeyi burada belirterek hem şeffaflığı sağlamayı hem de sizlere en doğru kararı alma şansını sağlamak istiyorum. Mesela, Her zaman olduğu gibi sizin projeler hakkındaki eleştiri ve yorumlarınız benim için çok önemli.